Thông tin liên hệ
11/08/2015 10:16:00 (GTM +7)

 
1. Các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký tham gia thị trường điện, quý doanh nghiệp liên hệ với Cục Điều tiết điện lực:

Bộ phận xử lý hồ sơ: Phòng Thị trường điện lực.

Số điện thoại: 024.22147478.

  Địa chỉ: D10 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Các vấn đề liên quan đến quy trình khai báo điện tử và các thắc mắc liên quan đến vấn đề kỹ thuật của Hệ thống xin quý doanh nghiệp liên hệ với Bộ phận Tin học của Cục để được hỗ trợ, giải đáp:

Điện thoại: 024.22147473.