Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến
01/07/2015 10:09:00 (GTM +7)


{keywords}


Bước 1: Đăng ký tài khoản

- Doanh nghiệp đăng ký tài khoản người dùng để đăng nhập sử dụng hệ thống, điền các thông tin: doanh nghiệp, người đăng ký tài khoản và thông tin tài khoản (Mã số thuế doanh nghiệp là tên đăng nhập vào hệ thống);

- Cục Điều tiết điện lực sẽ kiểm tra thông tin đăng ký và xét duyệt tài khoản cho doanh nghiệp.

Bước 2: Đăng nhập hệ thống

- Sau khi được xét duyệt tài khoản đăng ký, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo tài khoản đã được duyệt tại hòm thư đã khai báo;

- Doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống theo các thông tin đã đăng ký. Trường hợp doanh nghiệp quên mật khẩu, doanh nghiệp gửi yêu cầu (hoặc điện thoại) về Cục Điều tiết điện lực để được cấp lại, các thông tin sẽ được gửi vào hòm thư người đăng ký tài khoản.

Bước 3: Tạo hồ sơ và tờ khai trực tuyến

- Doanh nghiệp điền toàn bộ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử và đính kèm các tệp (file) bản mềm đối với những văn bản, tài liệu đi kèm hồ sơ;

- Sau khi điền đầy đủ thông tin, Doanh nghiệp nhấp vào nút Gửi hồ sơ để gửi hồ sơ điện tử.

Bước 4: Xem tình trạng xử lý hồ sơ

- Cục Điều tiết điện lực sẽ kiểm tra, xem xét thông tin hồ sơ đăng ký;

- Thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ sẽ được cập nhật trên tài khoản doanh nghiệp và có thông báo về hòm thư người đăng ký tài khoản để doanh nghiệp biết;

- Doanh nghiệp có nghĩa vụ đảm bảo tính xác thực nội dung của hồ sơ giấy với hồ sơ điện tử đã gửi và chịu trách nhiệm hoàn toàn khi có sai sót;

- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh hoặc có yêu cầu khác, doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn chi tiết để hoàn chỉnh hồ sơ.